Fire History obrázky

Příspěvky pro ‘25. 8. 2014’

Ochrana pomocí plynové masky

Ochrana pomocí plynové masky Nejen za války, ale i v míru zabily jedovaté plyny mnoho lidí a bylo zcela na místě myslet na náležitou ochranu. Denní zprávy často hlásily otravy svítiplynem. Největším nebezpečím byla však práce v kouři, kterého je hodně druhů s různými druhy plynů. Také chemicky vyráběných plynů bylo značné množství a že všechny působí negativně […]

Dýchací přístroj Aerolith s tekutým vzduchem

Sotva se uskutečnila myšlenka proměnit vzduch v kapalinu, byly podniknuty pokusy, k čemu by se toho dalo využít. Mezi důležitými vlastnostmi kapalného vzduchu je i ta, že se zkapalněný vzduch v značné míře přeměňuje zpět na plyn. Tato okolnost přivedla naše důlní inženýry na myšlenku, zda li by se dal takto zkapalněný vzduch použít k dýchání. Výsledkem namáhavé práce […]

Hasiči v Americe roku 1919

Na menších městech jsou sbory dobrovolných hasičů, ve městech velkých jsou sbory hasičů z povolání. V malých městečkách jsou organizace dobrovolných hasičů podobná těm u nás a jsou podporována městem, které zakoupí hasící nářadí a podporuje sbor podle potřeby. Organizace je na dobré úrovni. Město je rozvrženo na obvody, v jejich středech jsou pak stanice, vždy minimálně o […]

Hasičský sbor města Vídně

Mezi hasičskými sbory velkých Evropských měst zaujímal jedno z předních míst hasičský sbor města Vídně. Hlavní zásluhu na tom měl ředitel-velitel sboru Ed. Műller. Műller se narodil v roce 1854 a sloužil v letech 1872 – 1874 jako lodní aspirant u válečného námořnictva. V roce 1876 se stal stavebním technikem a poté stavitelem. V roce 1876 – 1884 byl pomocným […]

Rozvaha a klid aneb jak se dostat na hasičárnu při vyhlášení poplachu

Práce kvapná – málo platná, praví staré dobré přísloví, jehož pravdivost a význam nikde lépe se neosvědčuje než právě v našem zřízení, neboť rozvahou a klidem při všech pracích záchranných vyvarujeme sebe i jiné před neštěstím a škodou. Jest pravda, že počínati si máme pokud možno nám nejrychleji, však mezi rychlostí a střeštěným, nerozumným chvatem jest […]