Fire History obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Samaritská služba’

Hasič specialista záchranář

Mimo hlavní činnosti hasičů dané § 70 zák. ČNR č. 133/1985, provádějí jednotky požární ochrany činnosti spojené se záchranou osob. Zachránění je definováno jako odvrácení život ohrožujících stavů, zahájení život zachraňujících léčebných postupů, vyproštění z život ohrožujících podmínek. Činnosti jsou specifické a vyžadují zvláštní odbornou přípravu. Odbornou zdravotní přípravu u vybraných hasičů zajišťují jednorázově lékaři zdravotnické […]

Hasič v roli zdravotníka

Hasiči, jejichž hlavní úlohou je záchrana materiálních a lidských hodnot, přicházejí často na místa požárů nebo jiných živelných pohrom, kde se vyskytuje i mnoho druhů zranění, ať už popálenin, zranění způsobených padajícími úlomky nebo materiálem při požáru, šokovaných lidí, často otrávených nebo přiotrávených vznikajícími i unikajícími látkami při požárech, ale i lidí, u kterých se […]

Samaritánská služba po roce 1945

Němci samaritánskou službu v protektorátě trpěli. Zejména při osvobozovacích bojích na závěr války prokázali členové samaritánských služeb, že svoje povinnosti plní vzorně. Také mnoho osob, zvláště dětí přišlo k úrazu při neopatrném zacházení s výbušninami.  V Květnovém povstání pražského lidu, ale i v dalších městech a obcích Čech a Moravy zařizovali členové samaritánské služby stanice první pomoci, které se velmi […]

Samaritství v hasičských jednotkách

Samaritáni mají k hasičům a záchranářům blízko, vycházejí – jako oni – z velké humanistické myšlenky. Již dávno před vytvářením prvních samaritských oddílů hasiči při výkonu služby při požárech, povodních a při jiných pohromách přicházeli do styku s případy, že postižené bylo nutno předběžně ošetřit, případně rychle dopravit k lékaři či do nemocnice. V 19. století každý hasič amatérským […]

Počátky činnosti Červeného kříže na našem území

Rakousko-uherské císařství přistoupilo k Červenému kříži po bitvě u Hradce Králové (3. 7. 1866). 17. května 1867 vznikla Rakouská společnost Červeného kříže. Jedním z jejích nejdůležitějších zemských spolků byl od svého založení „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“. Jeho stanovy schválilo c.k. místodržitelství dne 5. září 1868 pod čj. 47258. Od svého počátku se věnoval Červený kříž […]