Fire History obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Záchranné služby’

Historie znaku „Civilní ochrana“

Civilní ochrana (CO) byla do mezinárodního humanitárního práva zahrnuta až I. Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám v roce 1977. Mezinárodním rozeznávacím znakem personálu, materiálu a objektů CO je modrý rovnoramenný trojúhelník na oranžovém pozadí.   Světový den Červeného kříže – si připomínáme každý rok 8. května. Toto datum bylo zvoleno proto, že jde o výroční den narození […]

Historie znaku „Červený kříž, Červený půlměsíc a Červený krystal“

Již při založení Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1863 byl za oficiální znak zvolen červený kříž v bílém poli, složený ze známých 9 čtverců /5 červených a 4 bílé/. Obrácené barvy švýcarské vlajky symbolizovaly projev úcty zemí, kde se mezinárodní organizace Červeného kříže zrodila a kde nalezla dodnes své sídlo. Symbol červeného kříže na bílém pozadí […]

Historie znaku „Modrá hvězda života“

Všechno začalo v roce 1973 na základě stížnosti amerického Červeného kříže, který u NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), jedna z federálních agentur, která má ve svém „referátu“ tradičně i záchranné služby) namítl, že používaný symbol záchranných služeb, oranžový kříž v bílém poli, imituje uznávaný symbol Červeného kříže. NHTSA tuto námitku uznala. Ředitel oddělení EMS, Leo R. Schwartz […]

Historie vodní záchranné služby

Historie vodního záchranářství ve světě bezprostředně souvisí s historií plavání. Jakýkoliv pohyb a pobyt ve vodě (např. lov, válka, rekreace či jiné aktivity) nesl s sebou vždy možnost tonutí, a tím i nutnost záchrany. Různé historické etapy měly i různý názor na pobyt ve vodě. Největší rozmach plavání byl v období otrokářské společnosti. Staří Řekové považovali neplavce na […]

Stručná historie letecké záchranné služby

Česká republika patří mezi několik států Evropy ( Německo, Rakousko, Švýcarsko), ve kterých je zřízen systém letecké záchranné služby (LZS) pro celé území. Mezi občany a zejména mezi zdravotnickými pracovníky byl ještě do nedávné doby veden spor, zda by ekonomická náročnost systému LZS neměla vést ke zrušení této důležité služby. Objektivní skutečnosti však dokázaly, že […]