Fire History obrázky

Water-towers

Počátkem 20. Století bylo známo několik druhů hasičských žebříků, avšak tyto stroje měly samozřejmě praktické vady. Ačkoliv se takový žebřík skládá z částí, které se postupně vysouvají a zasouvají, je zasunutý tak objemný, že není schopný vykonávat rychle a snadno rychlé obraty. Kromě toho mohou hasiči vniknout do ohroženého domu jen s nejvyšší části žebříku. Má-li se zachraňovat z různých pater, je nutné žebřík postupně vysouvat nebo zasouvat a naklánět. 

   Proto se zaměstnávali různí vynálezci aby sestrojili žebřík, který by se vysouval a zasouval svisle. Mělo to být spíš jakási skládací věž, která by se vztyčovala rovnoběžně s fasádou budovy a těsně u ní. Z této myšlenky vznikly v Americe tzv. „water-towers“ (vodní věže), velmi vysoké plošiny pro hasiče, z kterých se hasil požár velice účinně. 

   Jedna z nových konstrukcí žebříků, jež byly vynalezeny, aby odstranily zmíněné vady, je Holmovo lešení, které je na obrázcích 1, 2 a 3. Pokud je složeno (obr.1) nezabírá mnoho místa. Zvláštnost konstrukce spočívá v tom, že každý pár kol má samostatný elektromotor a kromě toho je uprostřed rámu umístěn ještě jeden, který zvedá lešení. Potřebnou hnací sílu dodávají baterie. 

water-tower-1 water-tower-2 water-tower-3

Konstrukce lešení spočívá na použití tzv. norimberských nůžek. Na horní části je plošina pro hasiče. Lešení se dá motorem snadno a rychle ovládat, takže se hasiči rychle dopraví do požadované výšky. Plošina je opatřena dvěma lávkami, které se dají po stranách vysouvat a zprostředkují přechod z domu na lešení, jedná li se o záchraně osob. Plošina má uprostřed vodní stojan, do kterého se přivádí voda zdola ohebným potrubím, které se samo přizpůsobuje všem pohybům. Voda se může přivádět buď z pod tlakem hydrantu nebo se vytlačuje zvláštním čerpadlem upevněným na voze a hnaným motorem. Lešení je vyztuženo a vůz je opatřen podpěrami s opěrnými šrouby.


   Vilém Lampé sestrojil lešení (obr. 4, 5 a 6) odchylné v provedení avšak v podstatě shodné s lešením Holmovým. Lešení je také upevněno na voze, který však není samohybný. Složené Lampéovo lešení zabírá mnohem více místa než lešení Holmovo, za to je však mnohem dokonalejší. Plošina zůstává neustále ve spojení se zemí pomocí dvou výsuvných postraních žebříků. Lešení je kromě toho opatřeno v různých výškách postranními plošinami na způsob padacích mostů, čímž je zajištěno přímé spojení s různými patry domu. Postanní plošiny ve stejné výšce jsou spojeny můstky. Volný konec můstku je zavěšen na šikmých lanech. 

water-tower-4 water-tower-5 water-tower-6

Pyrocar 2014

Dal jsem se pomalu, ale jistě do zpracovávání fotek z letošního Pyrocaru 2014, ale je jich tolik, že to chvilku zabere. Jinak musím říci, že tato akce byla opravdu fantastická a smekám klobouk před organizátory.

Než doladím fotky, můžete se podívat na nějaká videa z této podařené akce.

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

 

Patron hasičů svatý Florián

Patron hasičů svatý Florián

Řád svatého FlorianaŘád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“. Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení. K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený a na něm je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma plameny a opisem: SV. FLORIAN. Rozměry: 70 x 70 mm.

Pokračovat →

Automobilová stříkačka Praga Ls

Automobilová stříkačka Praga Ls

Všem je dobře známo, že zařízení, které má hasič s úspěchem používat v boji proti dravému živlu musí bezpodmínečně splňovat tyto vlastnosti: pohotovost, spolehlivost a vytrvalost. Soustavy automobilových stříkaček zvláště v Německu vykazovaly značnou členitost, která je důsledkem rozmanitého speciálního upotřebení. Zejména se vyskytovaly v Německu stříkačky smíšeného systému tzv. „Mixte“ u kterých byl různě kombinovaný motor elektrický a benzinový. Nicméně nabylo vrcholu mínění, že všestranného použití a normalizace v hasičství je nezbytně nutná nekomplikovaná automobilová stříkačka.

V Českém automobilovém průmyslu potvrdily tento názor úspěchy automobilových stříkaček Praga, které byly výrobky automobilového oddělení první Českomoravské továrny na stroje v Praze, které na zkoušku i v opravdovém nebezpečí správně a skvěle vykonávaly svou povinnost.

Praga LS

Pokračovat →

Rotační žebřík

Rotační žebřík

Mechanický žebřík tvořil vedle stříkaček nepostradatelnou pomůcku při hašení požáru. Hasební taktiku, zejména u velkoměstských a městských hasičských sborů si nešlo bez mechanických žebříků ani představit. U mnohých sborů tvořil žebřík dříve nedosažitelný cíl, postupně ale zdomácněl i u venkovských sborů.

Pokračovat →