Fire History obrázky

Hasiči samaritáni

Práce hasičských samaritánů byla vždy velice záslužná a pestrá, takže zdokumentovat jejich činnost bylo téma velice obsáhlé. Spolupráce dobrovolných hasičů a sesterské organizace Červeného kříže patří od dob první republiky k dobrým tradicím v této zemi. Zajímavou součástí dějin hasičů u nás od roku 1920 je samaritní služba, k níž byli hasiči vedeni a v této činnosti vzděláváni. Slovo samaritán už zní starobyle a k mužnému výrazu hasič snad i nepatřičně. Samaritána charakterizuje Slovník spisovného jazyka českého takto: „1. kdo prokazuje milosrdenství, pomoc bližnímu, 2. dříve člen dobrovolných organizací pro poskytování první pomoci.“ Samaritánství je pak podle slovníku milosrdenství a samaritánský je milosrdný. Svým způsobem to ovšem neznamená nic jiného než hasič specialista záchranář.

001

Samaritáni byli členy hasičských sborů speciálně vyškolení v poskytování první pomoci a zároveň členy Československého červeného kříže, který se staral o jejich řádné vyškolení a opatření samaritské výzbroje. Hasič samaritán nosil stejnokroj jako jiní hasiči, měl však odznak a pásku. Hasiči samaritáni se osvědčili výborně nejen při vlastní hasičské činnosti, ale také v obou světových válkách. Samaritánská idea (podle biblického podobenství o milosrdném Samaritánovi) byla blízká ošetřovatelské: byla to vlastně také péče o raněné nebo nemocné. Rozdíl byl ovšem v tom, že ošetřovatelka prokazovala obvykle určité osobě péči trvalou, kdežto samaritán měl poskytnout pouze první pomoc a postarat se o přepravu úrazem nebo vážnými zdravotními komplikacemi postiženého člověka k nejbližšímu lékaři. Vlastní léčení nemocného nebylo podmínkou samaritství, to příslušelo pouze lékaři a samaritánům bylo zakázáno. Co to tedy bylo samaritství? Dobrovolně převzatá povinnost pomoct svému bližnímu v případě úrazu nebo náhlého onemocnění před příchodem lékaře. Úkolem samaritánské služby v ČSČK bylo zajistit, aby postižený (poraněný) byl co nejlépe ošetřen a co nejrychleji dopraven do rukou lékaře. Praktickým cílem samaritánské služby bylo postavit ve spolupráci s hasičskými spolky v každé obci samaritánskou stráž.

Etickým a morálním podkladem samaritánské činnosti je biblický příběh z dob prvého křesťanství zachycený v evangeliu apoštola Lukáše 10 kapitola 25-39 verš o milosrdném Samaritánovi, který raněnému nepříteli poskytl první pomoc. 

David Dvořáček

Žádné komentáře na “Hasiči samaritáni”

Napsat komentář