Fire History obrázky

Příspěvky pro ‘Srpen, 2014’

Dýchací přístroj Aerolith s tekutým vzduchem

Sotva se uskutečnila myšlenka proměnit vzduch v kapalinu, byly podniknuty pokusy, k čemu by se toho dalo využít. Mezi důležitými vlastnostmi kapalného vzduchu je i ta, že se zkapalněný vzduch v značné míře přeměňuje zpět na plyn. Tato okolnost přivedla naše důlní inženýry na myšlenku, zda li by se dal takto zkapalněný vzduch použít k dýchání. Výsledkem namáhavé práce […]

Hasiči v Americe roku 1919

Na menších městech jsou sbory dobrovolných hasičů, ve městech velkých jsou sbory hasičů z povolání. V malých městečkách jsou organizace dobrovolných hasičů podobná těm u nás a jsou podporována městem, které zakoupí hasící nářadí a podporuje sbor podle potřeby. Organizace je na dobré úrovni. Město je rozvrženo na obvody, v jejich středech jsou pak stanice, vždy minimálně o […]

Hasičský sbor města Vídně

Mezi hasičskými sbory velkých Evropských měst zaujímal jedno z předních míst hasičský sbor města Vídně. Hlavní zásluhu na tom měl ředitel-velitel sboru Ed. Műller. Műller se narodil v roce 1854 a sloužil v letech 1872 – 1874 jako lodní aspirant u válečného námořnictva. V roce 1876 se stal stavebním technikem a poté stavitelem. V roce 1876 – 1884 byl pomocným […]

Rozvaha a klid aneb jak se dostat na hasičárnu při vyhlášení poplachu

Práce kvapná – málo platná, praví staré dobré přísloví, jehož pravdivost a význam nikde lépe se neosvědčuje než právě v našem zřízení, neboť rozvahou a klidem při všech pracích záchranných vyvarujeme sebe i jiné před neštěstím a škodou. Jest pravda, že počínati si máme pokud možno nám nejrychleji, však mezi rychlostí a střeštěným, nerozumným chvatem jest […]

Vatikánští hasiči mají za patrona sv. Antonína

Požární ochrana v samotném Vatikánu má tradici delší než 500 let. Ovšem profesionální a moderní sbor tu vznikl až v roce 1940. Hasiči tvoří součást vatikánských bezpečnostních složek a v současnosti jich je 28, kteří jsou rozděleni do tří 24-hodinových směn. Ve Vatikánu neexistuje žádná tísňová linka, všechny linky jsou totiž místní. Na stanici je vždy připraveno pět […]