Fire History obrázky

Automobilová stříkačka Praga Ls

Automobilová stříkačka Praga Ls

Všem je dobře známo, že zařízení, které má hasič s úspěchem používat v boji proti dravému živlu musí bezpodmínečně splňovat tyto vlastnosti: pohotovost, spolehlivost a vytrvalost. Soustavy automobilových stříkaček zvláště v Německu vykazovaly značnou členitost, která je důsledkem rozmanitého speciálního upotřebení. Zejména se vyskytovaly v Německu stříkačky smíšeného systému tzv. „Mixte“ u kterých byl různě kombinovaný motor elektrický a benzinový. Nicméně nabylo vrcholu mínění, že všestranného použití a normalizace v hasičství je nezbytně nutná nekomplikovaná automobilová stříkačka.

V Českém automobilovém průmyslu potvrdily tento názor úspěchy automobilových stříkaček Praga, které byly výrobky automobilového oddělení první Českomoravské továrny na stroje v Praze, které na zkoušku i v opravdovém nebezpečí správně a skvěle vykonávaly svou povinnost.

Praga LS

K dobré automobilové stříkačce patří kromě silného motoru i spolehlivá pumpa. Ke spalovacímu lehkému motoru se nijak nehodily těžké pumpy ze stříkaček parních. Jako výborná náhrada byla nalezena v odstředivých čerpadlech, které mohou pracovat i s velkými tlaky. Na obrázku vidíme automobilovou stříkačku Praga Ls o výkonu čerpadla 500 – 1000 litrů za minutu. Přípojky pumpy dovolují různé kombinace proudů, takže lze stříkat jedním, dvěma, třemi až čtyřmi proudy.

Praga LS

Z obrázků výstroje je hned zřejmé, že automobilová stříkačka je soběstačná a nepotřebuje dále žádné stroje ani vozíky, protože sama veze vše, co je zapotřebí při zásahu.

Vepředu je sedadlo pro řidiče a jednoho hasiče. Uprostřed po délce vozu se nachází nádržka s 250 litry vody určených pro prvotní zásah v době pokládání sacího potrubí. Nad nádržkou je lešení nesoucí 3 hákové žebříky, každý dlouhý 4 metry, dva hydrantové nástavce a příslušný klíč. Po obou stranách nádržky jsou umístěny lavičky potažené černou kůží, každá pro tři hasiče, takže celá posádka vozu čítá 8 hasičů i s řidičem. Pod lavičkami jsou skříně s akumulátory, skládací nepromokavá plátěná nádrž na 550 litrů, s nářadím, náhradními díly atd. Vzadu vedle laviček je na každé straně skříňka s léky a obvazy a dva 15ti litrové extinkteury. Po každé straně visí jeden ruční naviják na hadice a na konci rámu ve vidlici dvoukolový naviják hadic. Celková zásoba hadic činí 500m. Stupačky spojující blatníky (přední a zadní) jsou obloženy plechem a na nich jsou v řemeni upnuty savice a to 6 dílů po 2 metrech se šroubením a sacím kočem. Výzbroj doplňují 4 proudnice.

Osvětlení je elektrické a skládá se ze dvou velkých reflektorů a zadní svítilny, která zároveň osvětluje pumpové armatury. Kromě toho jsou na příčném prkně dvě petrolejové svítilny a uprostřed červená výstražná elektrická svítilna s bílou šipkou. Ve stojanu této svítilny je umístěn elektrický signální zvonek.

Pumpa je umístěna v zadní části vozu a je pro strojníka všestranně přístupná. K obsluze stačí jeden člověk. Čerpadlo je patentované, samočinně nasávající, odstředivé a dvoustupňové o výkonu 500 litrů za minutu při 10 atmosférách a dostřiku 100 metrů, nebo 100 litrů za minutu při 5 atmosférách a dostřiku 50 metrů. Velký typ Ls je výkonnější a to až 2000 litrů za minutu.

Sací a výtlačná hrdla jsou opatřena hliníkovými šoupátky a všechny díly pumpy kromě hřídele jsou vyrobeny z bronzu, ložiska z fosforového bronzu s kroužkovým mazáním a kovovými ucpávkami.

Velkou výhodou tohoto čerpadla je samočinné nasávání bez použití jakékoliv pomocné pumpy a plnění sacího potrubí vodou. Sací hrdlo je po každé straně jedno o velikosti 95 mm, výtlačná dvě o 45 mm v průměru a dodávají buď 30000 litrů při 10 atmosférách a dvou proudech, nebo 60000 litrů při 5 atmosférách a čtyřech proudech.

Čerpadlo je poháněno zvláštním soukolím a kardanovým hřídelem od rychlostní skříňky vozu. Jeho armatury tvoří manometr a vakuometr. Ze tří pák jedna slouží k zapínání spojky, druhá k zařazení čerpadla a menší páčkou lze regulovat běh motoru. Vlastní obsluha pumpy je soustředěna v pěticestném kohoutu zvláštní konstrukce, jímž lze zvolit funkci čerpadla tj. buď nasávání, stříkání z nádrže nebo stříkání normálně.

Pumpa nasává samočinně z hloubky až 8 metrů v 1 až 1,5 minutě. Nádržka pro první zásah se naplňuje automaticky, první nasátá voda putuje do nádržky a poté až je plná tak do výtlačného potrubí.

Šasi stříkačky je vystrojeno čtyřválcovým motorem o vrtání 90 mm, zdvihu 150 mm a výkonu 35 koňských sil. Výměnné ventily umístěné po jedné straně jsou uzavřeny víkem ve skříni patky bloku válců. Vačkový hřídel vyroben z jednoho kusu je uložen v ložiskách z fosforového bronzu. Broušený klikový hřídel se točí ve třech dělených, bílým kovem vylitých ložiskách. Jelikož je motor opatřený samočinným regulátorem, nemůže se nikdy nebezpečně rozběhnout a jakákoliv manipulace s pumpou motoru neublíží.

Zapalování je s ohledem na pohotovost stříkačky dvojité magnetoelektrické firmy Bosch, takže každý válec má dvě nezávislé proudem napájené svíčky a kromě toho je magnetka spojena ještě s osvětlovacími akumulátory, takže případě poruchy lze nastartovat z osvětlovacích akumulátorů.

Mazání je cirkulační soustavy. Ve spodní skříni motoru, kterou lze za účelem prohlídky ustrojí klikové hřídele lehce odejmout, je současně upravena nádrž pro zásobu oleje, který je odtud ozubenou pumpou nasáván a pod tlakem v úměrném množství přímo odváděn k ložiskům a klikovým čepům. Odtud stéká olej po spláchnutí třecích ploch zpět do spodku a po pročištění filtrem je pumpou znovu nasáván.

Zvláštní zmínku si zaslouží chlazení motoru. Aby i při dlouho trvajícím plném zatížení se motor nepřehřál, je vedena chladící voda z odstředivé pumpy motoru nejprve do pláště čerpadla stříkačky a odtud teprve do válců motoru a zpět do chladiče. Výhoda je to oboustranná, protože v létě se takto lépe chladí motor a v zimě se naopak přihřívá stříkačková pumpa a je tím zabráněno zamrznutí vody. Chlazení je mimo toho podporováno ventilátorovým setrvačníkem a velkým ventilátorem za chladičem.

Obdobně jakou u zapalování jsou s ohledem na naprostou spolehlivost zařízeny dva nezávisle pracující karburátory, které přivádějí motoru benzín z nádržky pod tlakem výfukových plynů i vlastním spádem.

Spojka je složena z velkého počtu ocelových lamel a je uzavřena v olejové lázni. Převody obsahují čtyři rychlosti vpřed s přímím záběrem a jednu zpětnou.

Pohon na zadní kola se převádí dvoukloubovým, úplně uzavřeným kardanovým hřídelem. Řízení je šroubové a samosvorné. Všechny čepy obdobně jako čepy závěsů per jsou duté s vnitřním mazáním.

Rám je lisován ze silného plechu. Nosná péra jsou velice dlouhá a široká, takže pérují měkce i za prudké jízdy špatnou silnicí.

Brzdy jsou dvě, pedálová za rychlostní skříní a ruční v zadních kolech.

Obruče jsou z plné gumy o rozměrech 860x90mm, vpředu jednoduché a vzadu dvoumontáž.

Rozměry vozidla: Rozchod kol vepředu 1450mm, vzadu 1360mm, vzdálenost os 3500mm, délka stříkačky 5725mm, šířka 1710mm, obsah benzinové nádržky 120 litrů.

 

 

Žádné komentáře na “Automobilová stříkačka Praga Ls”

Napsat komentář