Fire History obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Dýchací technika’

Ochrana pomocí plynové masky

Ochrana pomocí plynové masky Nejen za války, ale i v míru zabily jedovaté plyny mnoho lidí a bylo zcela na místě myslet na náležitou ochranu. Denní zprávy často hlásily otravy svítiplynem. Největším nebezpečím byla však práce v kouři, kterého je hodně druhů s různými druhy plynů. Také chemicky vyráběných plynů bylo značné množství a že všechny působí negativně […]

Dýchací přístroj Aerolith s tekutým vzduchem

Sotva se uskutečnila myšlenka proměnit vzduch v kapalinu, byly podniknuty pokusy, k čemu by se toho dalo využít. Mezi důležitými vlastnostmi kapalného vzduchu je i ta, že se zkapalněný vzduch v značné míře přeměňuje zpět na plyn. Tato okolnost přivedla naše důlní inženýry na myšlenku, zda li by se dal takto zkapalněný vzduch použít k dýchání. Výsledkem namáhavé práce […]

The Vajen-Bader Patent Smoke Protektor

Maska je vyrobena z upravené kůže a skýtá tak ochranu proti ohni, horku a jedovatým plynům. Přilba nesedí klasicky na hlavě, ale na ramenou a je připoutána dvěma řemínky pod pažemi. Na vrchní části je vybavena ochranným křížem, který chrání hasiče před padajícími předměty. Přední část přilby zaujímají dvě hledí, která jsou vyrobena ze slídy a […]

Smekalův dýchací přístroj se stlačeným vzduchem

R. A. Smekal na Smíchově sestrojil roku 1885 přístroj, který používal stlačeného vzduchu. Přístroj se skládal z měděného kulatého válce, končícího na obou stranách v polokouli. Uprostřed něj byl přidělán druhý podobný válec menšího obsahu, ve kterém se nacházela uzavírací membrána, řiditelná shora pomocí malého kolečka. Ke sledování tlaku byl přidán malý manometr. Od přístroje byla vedena […]

Baders Patent Firemans Smoke Protektor

Americký vynález se skládá s přilby spojené s ozinkovanou azbestovou kuklou, která je opatřena hledím a stahuje se u krku dvěma řemínky. Plechová nádoba přístroje se stlačeným vzduchem natlakovaná na 7 atmosfér, opatřená manometrem a malým ventilkem k vypouštění vzduchu se nosí na zádech. Vzduch se přivádí malou hadičkou přímo před ústa. S přístrojem bylo možné pracovat po dobu […]