Fire History obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Hasiči ve světě’

Dějiny hasičství v Evropě

Dějiny hasičství v Evropě Vynálezci prvních stříkaček žili v Egyptě ve 2. Polovině 3. Století před Kristem. Řeč je o Klesibilovi a Heronovi. První opravdu hasičský sbor byl však v Alexandrii založen až roku 1500, který provozoval hasičství plně řemeslně a nechal si za služby platit. Ve starém Římě znali dávno před Kristem funkci vodovodů a dovedli […]

Hasiči v Americe roku 1919

Na menších městech jsou sbory dobrovolných hasičů, ve městech velkých jsou sbory hasičů z povolání. V malých městečkách jsou organizace dobrovolných hasičů podobná těm u nás a jsou podporována městem, které zakoupí hasící nářadí a podporuje sbor podle potřeby. Organizace je na dobré úrovni. Město je rozvrženo na obvody, v jejich středech jsou pak stanice, vždy minimálně o […]

Hasičský sbor města Vídně

Mezi hasičskými sbory velkých Evropských měst zaujímal jedno z předních míst hasičský sbor města Vídně. Hlavní zásluhu na tom měl ředitel-velitel sboru Ed. Műller. Műller se narodil v roce 1854 a sloužil v letech 1872 – 1874 jako lodní aspirant u válečného námořnictva. V roce 1876 se stal stavebním technikem a poté stavitelem. V roce 1876 – 1884 byl pomocným […]

Vatikánští hasiči mají za patrona sv. Antonína

Požární ochrana v samotném Vatikánu má tradici delší než 500 let. Ovšem profesionální a moderní sbor tu vznikl až v roce 1940. Hasiči tvoří součást vatikánských bezpečnostních složek a v současnosti jich je 28, kteří jsou rozděleni do tří 24-hodinových směn. Ve Vatikánu neexistuje žádná tísňová linka, všechny linky jsou totiž místní. Na stanici je vždy připraveno pět […]

Hasičství ve starém Římě

Za doby římské republiky byl přidělen dohled na bezpečnostní opatření při požárech tzv. collegiu nižších úředníků nazývaných tresviri capitales pod dozorem aedilů, konsulů a tribunů. Protože toto opatření nebylo pro případ požáru dostatečné, zorganizoval kurulský aedil M. Egnatius Rufus vlastní soukromý hasičský sbor, který se velice osvědčil při požáru v roce 732. Za doby císařství byl […]