Fire History obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Ostatní technika’

Žentourové stříkačky

Žentourové stříkačky Tento druh stříkaček u nás není až tak známí, jelikož se převážně vyráběly a používaly v Rusku. Tento druh stříkaček bylo možné považovat za přechod od ručních stříkaček ke stříkačkám hnaných jinou silou než lidskou. V Rusku byly známy dva druhy těchto stříkaček a to: stříkačky pro lidskou sílu a stříkačky pro koně. Princip obou […]

Kolo v hasičských službách

Přední snahou sboru, hlavně pak velitelství bylo, aby se někdo v krátkém čase rychle dopravil na požářiště. V některých sborech, u nás v Bělohradu, se skutečně používalo cyklistů, aby co nejrychleji dojeli na požářiště a obhlédli vzniklou situaci. Velitel karlínského sboru H. Demartini sestrojil kolo o čtyřech sedadlech, na které bylo možné umístit nejnutnější vybavení pro prvotní zásah (hadice, […]