Fire History obrázky

Příspěvky v kategorii ‘Samaritská služba’

Asociace samaritánů

Pod pojmem „samaritánská služba“ (ve starší literatuře „Samaritská služba“) se nejčastěji chápe laická organizovaná zdravotnická první pomoc, která se svým zaměřením týkala veškerého obyvatelstva. Její kořeny sahají do 18. století, kdy v Holandsku (od roku 1767) byly zřizovány lidumilné společnosti, jež sledovaly samaritánské cíle. Roku 1767 byla v Amsterodamu zřízena první společnost pro záchranu tonoucích. Podobně v roce […]

Stručné dějiny poskytování první pomoci, organizovaného záchranářství a ošetřovatelské péče o zraněné

Mnohokrát se člověk ve svém životě ocitne v situaci, kdy potřebuje cizí pomoc nebo má příležitost pomoci jinému. Pomoci druhému, zachránit život, je vrozeným instinktem člověka. Je proto možné, že jedním z důvodů proč se lidé naučili pečovat o nemocné a zraněné, je záchrana ostatních členů svého společenství nebo sebezáchrana. Nelze podceňovat ani emocionální aspekt, ani pocit […]

Podobenství o milosrdném Samařanu

„A kdo je můj bližní?“ Ježíš odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale […]

Hasiči samaritáni

Práce hasičských samaritánů byla vždy velice záslužná a pestrá, takže zdokumentovat jejich činnost bylo téma velice obsáhlé. Spolupráce dobrovolných hasičů a sesterské organizace Červeného kříže patří od dob první republiky k dobrým tradicím v této zemi. Zajímavou součástí dějin hasičů u nás od roku 1920 je samaritní služba, k níž byli hasiči vedeni a v této činnosti vzděláváni. Slovo […]