Fire History obrázky

Kolo v hasičských službách

Přední snahou sboru, hlavně pak velitelství bylo, aby se někdo v krátkém čase rychle dopravil na požářiště. V některých sborech, u nás v Bělohradu, se skutečně používalo cyklistů, aby co nejrychleji dojeli na požářiště a obhlédli vzniklou situaci. Velitel karlínského sboru H. Demartini sestrojil kolo o čtyřech sedadlech, na které bylo možné umístit nejnutnější vybavení pro prvotní zásah (hadice, hydrantové nástavce atp.). Projekt u nás však narazil na finanční překážky. V Německu, kde finanční otázka nebyla až takovým problémem, byla tato myšlenka záhy uvedena ve skutečnost a byl sestrojen tricykl, který používal hasičský sbor v Altoně. Tříkolkou bylo možné rychle přijet na požářiště, obhlédnout jej a po příjezdu čet se mohly okamžitě provádět záchranné práce.

001Hasičský sbor v Grűnwaldě v Německu používal čtyřkolého kola, na němž bylo mezi zadními koly umístěno nářadí zavřené ve schránce. Nahoře pak byl umístěn naviják na hadice (60 metrů hadic) a skládací hákový žebřík. V schránce byl uložen záchranný pytel, 6 košíků, 2 vlněné houně, nosatec, hydrantová garnitura, lékárna, různé nástroje a pochodně. Celá čtyřkolka měla váhu 180 kg, dopravu obstarávali dva cyklisté a za dobu 4 minut bylo možné ujet až 1km.

002003

Podle francouzských listů byla v Brigtonu vAnglii zkonstruována čtyřkolka, která obsahovala celou stříkačku. Dopravu zajišťovali čtyři muži, z nichž jeden zajišťoval řízení, druhý obstarával poplašný zvon a dva další pohyb. Mezi mužstvem jsou nahoře umístěny savice, pod nimi naviják s hadicemi a mezi zadními koly stříkačka, tedy hydrofor – dodavač vody. Po příjezdu na požářiště všichni muži seskočili, připevnili savice i hadice a nadzvedli zadní kola čtyřkolky pro upevnění. Poté vysedli opět na čtyřkolku a šlapáním dodávali pohyb hydroforu. Stříkačka prý dodávala až 300 litrů vody za minutu a měla 27 – 30 metrový dostřik. Tato informace, ale není podložena a tudíž přesný parametr není znám.

004

Heřman Ganswind z Charlottenburku u Berlína sestrojil tzv. pohyblivý vůz na nářadí. Jeho dopravu obstarávalo šest mužů z nichž první měl na starost řízení, druhý světlo, zvon atp. a zbytek zajišťoval pohon zvláštního motoru, který sestrojil sám Ganswind. Tento stroj používal hasičský sbor v Berlíně a podle zpráv byl vůz vybaven vším potřebným na vykonání prvotního zásahu. Co se týče rychlosti, předčil tento stroj i koně.

005

Žádné komentáře na “Kolo v hasičských službách”

Napsat komentář