Fire History obrázky

Smekalův dýchací přístroj se stlačeným vzduchem

001R. A. Smekal na Smíchově sestrojil roku 1885 přístroj, který používal stlačeného vzduchu. Přístroj se skládal z měděného kulatého válce, končícího na obou stranách v polokouli. Uprostřed něj byl přidělán druhý podobný válec menšího obsahu, ve kterém se nacházela uzavírací membrána, řiditelná shora pomocí malého kolečka. Ke sledování tlaku byl přidán malý manometr. Od přístroje byla vedena gumová hadička pod škrabošku přímo k ústům. Oči byly chráněny brýlemi vyrobenými z kůže.

Přístroj byl odzkoušeny na tlak 15 atmosfér, ale používal se při osmi atmosférách. Při zkouškách, které se s přístrojem podnikly se ukázalo, že 1 atmosféra vystačí pro normálně dýchajícího člověka na 3 – 4 minuty, takže s osmi atmosférami bylo možné dýchat zhruba 20 minut.

Smekal později zlepšil přístroj tím, že k němu přidal malé vzduchové čerpadlo, kterým si mohla osoba sama načerpat vzduch. Sací konec čerpadla byl opatřen válcem, ve kterém se nacházely lučebniny rozkládající kouř. Tímto způsobem bylo možné setrvat více než půl hodiny v místnosti naplněné kouřem.

Tento přístroj byl poprvé vystaven na hasičské výstavě v Opavě. Při důlním požáru v Příbrami byl zaslán tamnímu ředitelství. Základní myšlenka přístroje byla správná, avšak pro širší hasičské kruhy nemohl být využit, jelikož nebylo možné obyčejnými stříkačkami docílit plnícího tlaku 8 atmosfér. Hasičské stříkačky zpočátku dokázaly zpočátku stlačit vzduch na 5 – 6 atmosfér a po častém používání se tlak zmenšoval.

Váha celého přístroje byla cca 11 kg.

Žádné komentáře na “Smekalův dýchací přístroj se stlačeným vzduchem”

Napsat komentář