Fire History obrázky

Příspěvky s tagem ‘Smekal’

O vzniku Smekalova závodu

Prvním z našinců, který se chopil myšlenky vyrábět hasící náčiní, byl Antonín Smekal, domkář a počestný občan v Čechách u Olomouce. Zařídil si tedy roku 1820 ve své usedlosti malou dílnu, kde s malým počtem dělníků začal vyrábět slaměné koše na vodu, vylité smolou a ruční dřevěné stříkačky. Tyto výrobky pak sám rozvážel po vesnicích a městech a […]